Nordmenn mer negative til asylsøkere

Nordmenns holdning til å ta imot flyktninger og asylsøkere er blitt mer negativ. Én av tre mener for mange får opphold i Norge.