Nye regler for barnebidrag

Innen høsten 2003 skal mer rettferdige regler for barnebidrag og reiseutgifter tre i kraft.