Slik skal du stemma

Elektriske teljemaskinar skal for fyrste gong telja rogalandsstemmene ved stortingsvalet i år. Det stiller visse krav til kor du blant anna skal setja kryss.