Regjeringen vil oppfylle Kyoto-krav

Regjeringen forplikter seg til å innfri kravene i Kyoto-avtalen. Fram til den trår i kraft i 2008, skal en rekke nasjonale tiltak sørge for betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser.