Dramatiske resultater

En rapport fra Norsk Matematikkråd (NMR), konkluderer med atmatematikkunnskapen til nye lærerstudenter gir grunn tilbekymring.Rapporten bygger på undersøkelser gjort av NMR i fjorhøst, og viser at tiltak for å øke lærerstudentenesmatematikkunnskap trengs sårt.