Kirkevalgene en suksess

Forsøket med å avvikle deler av menighetsrådsvalgene samtidig med stortingsvalget viste seg å være en suksess. Flere menigheter i Stavanger flerdoblet oppslutningen.