Høyre forbereder forhandlinger med KrF

Høyres sentralstyre og den nye stortingsgruppen forberedte fredag forhandlingene med Kristelig Folkeparti om å danne ny regjering. Forhandlingene kan begynne over helgen.