Lover innsats mot vold og overgrep

Justisminister Odd Einar Dørum lover å arbeide mer for å forhindre vold mot kvinner og barn.