Politiet arresterte Mulla Krekar

Politiet arresterte torsdag kveld mulla Krekar i Oslo.Førstestatsadvokat Erling Grimstad i Økokrim sier at faren for atKrekar skulle rømme landet og dermed undra seg straffeforfølging eren del av grunnlaget for arrestasjonen.