-Krekar-saken en rettshistorisk farse

-Saken mot mulla Krekar er en av de største farsene i nyere norsk rettshistorie, mener Krekars advokat Brynjar Meling etter at Økokrim onsdag utvidet siktelsen mot hans klient til også å gjelde ulovlig frihetsberøvelse.