Mener løgndetektortest kan brukes som bevis

-Det er helt legitimt og riktig av en forsvarer å fremlegge en løgndetektortest som bevis i en straffesak, mener advokat Harald Stabell, som leder Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.