Bedre hjelp til arbeidstakere med lite utdanning

Arbeidstakere uten grunnutdanning må få økonomisk hjelp til å komme tilbake på skolebenken, foreslår et utvalg under ledelse av fylkesmann Sigbjørn Johnsen.