Skoleforsker: Høyres skolepolitikk er ikke svaret

Høyres skolepolitikk kan bli en trussel mot skolens rolle som kulturformidler, og gir ikke gode svar på skolens utfordringer, mener førsteamanuensis Alfred Oftedal Telhaug.