Utstrakt bruk av doble vakter ved Aker sykehus

Aker sykehus har hatt en utstrakt bruk av doble vakter. I løpet av årets sju første måneder er det registrert 587 doble vakter av i alt 44.597 vakter.