Frykter flere uføre

Flere, ikke færre kan bli uførepensjonister — stikk i strid medregjeringens intensjoner.