Skogbrann i Fredrikstad ute av kontroll

Flere hundre mål skog og kratt er brent ned på Thorsølandet i Fredrikstad kommune.