-Uvanlig med skogbranner på Vestlandet

-Det er svært uvanlig at det er store skog— og lyngbranner påVestlandet, sier forsker Odd Stabbetorp i NINA. Så uvanlig er detat han gjerne vil forske på fenomenet.