Norge er trendsetter

Norge og Finland er de europesike landene som til nå har opparbeidet størst markeder for sms-tjenester. Og tjenestetilbudet vi har sett til nå, antas bare å være begynnelsen.