Normal drift i bankene

EDB Fellesdatas bankdatasystemer er i normal drift igjen, 10 dager etter at feilen oppsto. Ingen data og transaksjoner gikk tapt som følge av dataproblemene.