Vil bedre jobbmulighetene for funksjonshemmede

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og NHO krever at egenandelen for å tilrettelegge arbeidsplassen for funksjonshemmede fjernes.