Aldersdiabetes rammer flere unge

En vesentlig del av nyoppdagede diabetestilfeller blant barn og unge i deler av USA er nå type 2, såkalt aldersdiabetes. Tendensen er at vi ser noen tilfeller i ungdomsgruppen i Norge også. Det gjorde vi ikke for noen få år siden.