Vurderer redusert testing av kugalskap

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen åpner for en mindre omfattende testing av kugalskap enn den han hittil har varslet. Årsaken er at Sverige og Finland jobber for å få unntak innad i EU.