Nekter å gjøre tjeneste i «Det norske Angrep»

Forsvaret har skiftet ham og blitt til «Det norske Angrep», menerRV-leder Aslak Sira Myhre, som derfor nekter å avtjeneverneplikten. Det kan koste ham to år i fengsel.