Avgiftstrykket øker prisene i fly-Norge

Avgiftstrykket er i ferd med å presse norsk luftfart inn i en ond sirkel. Myndighetenes momsreduk-sjon monner lite, hevder man i Braathens.