Sterke bilder i retten

Verken Per eller Veronica Orderud er til stede når Nes herredsrett i ettermiddag går gjennom de grusomme funnene på åstedet for trippeldrapet.