Andersen holdningsløs og normal

Lege Tor Gamman (49) sa at det var en rekke forhold ved Jan HelgeAndersen som er avgjørende for at han mener den tiltalte harmangelfullt utviklede sjelsevner.