Vil skille kirke og stat

Flertallet i kirke-stat-utvalget går inn for å avvikle dagens statskirkeordning. Forslaget legges fram i dag, og skal nå ut på høring.