Wam: -Sikkerheten viktigst

– Det viktigste vi kan gi tilbake til de etterlatte og overlevende etter ulykken er å sørge for at vi i fremtiden aldri lar sikkerheten gå på bekostning av andre hensyn. Det uttaler visekonsernsjef Arne Wam i NSB etter Riksadvokatens påtalebeslutning i Åsta-saken.