Innbrudd på Evjemoen

En mengde verdisaker var stjålet fra soldatenes forlegningsskap da de kom tilbake fra øvelse i går.