Stor økning i plastisk kirurgi

I løpet av tre år har antallet henvisninger til plastisk kirurgi økt med over 35 prosent ved sykehusene i Trøndelag.