Løgn etter løgn

Per Orderud (47) innrømmet i Eidsivating lagmannsrett i går at han nok en gang har løyet om viktige opplysninger i trippeldrapssaken.