Uenighet om sokkel-sikkerhet

De to organisasjonene for ansatte offshore er ikke enige om sikkerheten er i ferd med å bli bedre eller verre.