Politijurist på jobb tatt for fyllekjøring

En politijurist fra Arendal risikerer å bli siktet for grov uaktsomhet i tjenesten etter at han fyllekjørte på jobb som vakthavende jurist.