Stadig flere til sak mot staten

Regjeringsadvokaten fikk 810 saker mot staten i fanget i fjor, en økning på over 11 prosent fra 1999. De siste årene har antallet saker økt med nesten 100 i året.