Norden bør bli egen matsone mener landbruksministeren

Norden bør bli egen matsone innen EU København Norden er en regionmed spesiell status når det gjelder matvaresikkerhet. Dette må EUta hensyn til når det utarbeides et felles regelverk formatvaresektoren, sier landbruksminister Håkon Bjarne Hanssen.