Dagbladet mister lesere, Finansavisen får flere

Dagbladet er den store taperen blant avisene, med en tilbakegang påover 14.000 eksemplarer i fjor.