Kanal4 vant ikke fram i lagmannsretten

Kanal4 vant ikke fram med anken i Borgarting lagmannsrett. Dermedkan P4 fortsatt stenge sine gamle frekvenser.