Norske rovdyr felte færre sau

Antall sau som er tatt av rovdyr er sterkt redusert fra i fjor til i år. Ulven har i år bare spist en firedel så mange sauer som den gjorde i fjor.