Færre reiser kollektivt

I 2002 reiste 584 millioner passasjerer med kollektive transportmidler, noe som var 14 millioner færre enn året før.