Lukket sjelegransking i KrF

Lite siver ut fra den interne sjelegranskingen i Kristelig Folkeparti. Over tusen forslag om hvordan partiet skal komme på offensiven, ligger på «havarikommisjonens» bord.