NSB skal spare 300 millioner kroner

NSB skal spare 300 millioner kroner fram til 2003 og ber samtidig om at staten ettergir lån på til sammen 2,1 milliarder kroner.