Politiet bruker ikke nye etterforskningsmetoder

Tre år etter at Stortinget ga politiet adgang til nyeetterforskningsmetoder som hemmelig ransaking og skjultfjernsynsovervåking er de nye metodene knapt tatt i bruk.