Jan Olav Fretland ny språkrådsleder

Førsteamanuensis Jan Olav Fretland ble valgt til ny leder for Norsk språkråd på rådets årsmøte 8. februar. Fretland tar over etter direktør Ola Haugen, som ble valgt til nestleder. Funksjonstiden er ett år.