Færre anmeldte lovbrudd

I 2001 ble det anmeldt 444.400 lovbrudd på landsbasis. Dette er en nedgang på 2 prosent i forhold til året før.