- Gi Jens et kurs i kommunikasjon

— Stoltenberg er dyktig og innsiktsfull, men han får ikke folk medseg. Han må lære hvordan han skal få kontakt med folk og høre påhva vanlige folk sier. Det er ikke nok bare å ha omgang med sineintellektuelle vestkantvenner. Han må lære seg hvordan han skalforklare vanskelige saker slik at folk forstår, sier Ap-veteran iRogaland, Olav T. Laake.