Organisasjoner bekymret for bulgarernes rettssikkerhet

Flere antirasistiske organisasjoner uttrykker bekymring for rettssikkerheten til asylsøkere fra Bulgaria. De tror ikke UDI kan gjøre en fullgod vurdering av en asylsøker i løpet av 24 timer.