Høyre freder sexkjøpsloven ut regjeringsperioden

Høyre ønsker å fjerne sexkjøpsloven som ble innført i 2009, men kommer ikke til å gjøre noe med den innenfor denne regjeringsperioden.