Satser på EU i kampen mot Sellafield

Miljøvernminister Børge Brende håper utslippene fra Sellafield kan bli tatt opp av EU.