Småbøndene frykter WTO

Landbrukets muligheter i Norge er voldsomt undervurdert, hevdet landbruksminister Lars Sponheim på landsmøtet til Norsk Bonde— og Småbrukarlag mandag.