Dømt til forvaring i 21 år for overgrep mot sønn

En pedofilidømt 41-åring er i Oslo tingrett dømt til forvaring i 21 år med minstetid ti år for seksuelt overgrep mot sin sønn.